Editorial Team

Editor in Chief

Thoha Firdaus | SCOPUS ID: 56766236300 | ORCID ID: 0000-0002-1570-0144 (Universitas Nurul Huda)

 

Managing Editor

Arini Rosa Sinensis | SCOPUS ID: 57207959481 (Universitas Nurul Huda) 
Effendi | SCOPUS ID: 57205216856 (Universitas Nurul Huda)

 

Editorial Board:

Sutarno | SCOPUS ID: 57196244150 (Universitas Bengkulu)

Ali Ismail | SCOPUS ID: 36006379300 (Universitas Pendidikan Indonesia)

Qisthi FariyaniSCOPUS ID: 57222335603 (UIN Walisongo Semarang)

Widayanti | SCOPUS ID: 57207855822 (Universitas Nurul Huda)

Siti Anisatur Rofiqah  | SCOPUS ID: 57216272201 (Universitas Nurul Huda)

 

Translator

Rika Rafikah Agustin | Scopus ID: 57193869982 (Universitas Pendidikan Indonesia)