Khasanah, Atik Mufridatul, Rusmiati Rusmiati, Siti Afifah, and Miftakhur Rohmah. “PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA”. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi 6, no. 02 (August 28, 2022): 95–105. Accessed June 16, 2024. https://journal.unuha.ac.id/index.php/utility/article/view/1701.