Khasanah, A. M., R. Rusmiati, S. Afifah, and M. Rohmah. “PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA”. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi, vol. 6, no. 02, Aug. 2022, pp. 95-105, doi:10.30599/utility.v6i02.1701.