[1]
A. M. Khasanah, R. Rusmiati, S. Afifah, and M. Rohmah, “PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA”, utility, vol. 6, no. 02, pp. 95–105, Aug. 2022.