Khasanah, A. M., Rusmiati, R., Afifah, S. and Rohmah, M. (2022) “PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA”, UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 6(02), pp. 95–105. doi: 10.30599/utility.v6i02.1701.