Khasanah, A. M., Rusmiati, R., Afifah, S., & Rohmah, M. (2022). PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi, 6(02), 95–105. https://doi.org/10.30599/utility.v6i02.1701