(1)
Khasanah, A. M.; Rusmiati, R.; Afifah, S.; Rohmah, M. PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA. utility 2022, 6, 95-105.