[1]
Khasanah, A.M., Rusmiati, R., Afifah, S. and Rohmah, M. 2022. PENGARUH POSTER SESSION LEARNING STRATEGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI MTS NURUL HUDA SUKARAJA. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi. 6, 02 (Aug. 2022), 95–105.