[1]
F. Dwi Indriani, Apit Fathurohman, and N. Nurlaila, “Peningkatan Kemampuan Numerasi Melalui Model Project Based Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 Di SDN 148 Palembang”, JEMARI, vol. 5, no. 2, pp. 56–63, Jul. 2023.