Nurwahyunani, A., R. Rakhmawati, and C. Cucianingsih. “Kelimpahan Mikroplastik Pada Organ Pencernaan Ikan Mujair (Oreochromis Mossambicus) Di Waduk Malahayu Kabupaten Brebes”. Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences, vol. 14, no. 1, Feb. 2022, pp. 18-22, doi:10.30599/jti.v14i1.1185.