[1]
A. Nurwahyunani, R. Rakhmawati, and C. Cucianingsih, “Kelimpahan Mikroplastik Pada Organ Pencernaan Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) di Waduk Malahayu Kabupaten Brebes”, JTI, vol. 14, no. 1, pp. 18–22, Feb. 2022.