[1]
Nurwahyunani, A., Rakhmawati, R. and Cucianingsih, C. 2022. Kelimpahan Mikroplastik Pada Organ Pencernaan Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) di Waduk Malahayu Kabupaten Brebes. Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences. 14, 1 (Feb. 2022), 18–22. DOI:https://doi.org/10.30599/jti.v14i1.1185.