Rodiatul Maghfiroh, Vira, Mohammad Anwar, Miftahul Huda, and Renti Yasmar. “Model Pendidikan Multikultural (Telaah Hidden Curiculum Di Pondok Buntet Pesantren Cirebon)”. Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 1 (February 16, 2023): 25–31. Accessed July 16, 2024. https://journal.unuha.ac.id/index.php/JPIA/article/view/2118.