Rodiatul Maghfiroh, V., M. Anwar, Miftahul Huda, and R. Yasmar. “Model Pendidikan Multikultural (Telaah Hidden Curiculum Di Pondok Buntet Pesantren Cirebon)”. Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, vol. 10, no. 1, Feb. 2023, pp. 25-31, doi:10.30599/jpia.v10i1.2118.